teammolokHet Naaldenveld kent een aantal kampregels. Deze zijn bedoeld om iedereen te laten genieten van een aangenaam en veilig verblijf. Daarom zijn deze regels ook bindend. Zie ook het Naaldenveld ABC. Wij verwachten dat bij aankomst op het Naaldenveld tijd wordt vrijgemaakt om met uw eigen kampeergezelschap de regels te doorlopen. In de (zomer)vakantieperiode gebeurt dit ook door de kampstaf op zaterdagavond bij het welkomstpraatje, dan met vertegenwoordiging van alle aanwezige groepen.

Het is niet toegestaan met auto's, motoren, brommers of fietsen op het terrein te rijden. Auto's en motoren parkeren op het parkeerterrein, fietsen en brommers in de fietsenstalling. Indien het parkeerterrein vol staat, moet je buiten het terrein parkeren. Voor het vervoer van kampmateriaal zijn kruiwagens en handkarren aanwezig. Het meebrengen van een eigen handkar is toegestaan. Grote hoeveelheden bagage kunnen, tegen een kleine vergoeding, met de tractor met aanhanger worden weggebracht naar het kampterrein. Je dient zelf de aanhanger te laden en weer leeg te halen.

Vuur mag alleen gestookt worden in de daarvoor bestemde vuurbakken die op de betonnen kampvuurplaatsen staan. Vuren dienen bij het verlaten van het kampterrein of voor het slapen gaan uitgemaakt te zijn met water. Bij de (kamp)vuren dient altijd voldoende blusmateriaal (brandblusser en water) aanwezig te zijn. Aan het einde van je verblijf, graag de vuurbak netjes achterlaten, dus als de vuurbak te vol zit graag het teveel aan houtskool deponeren in de daarvoor bestemde bak bij de parkeerplaats. 

Afval afvoeren wordt steeds duurder. Graag conservenblikken, dozen, melkkartons e.d. voor je ze weggooit, plat maken: de container is dan minder snel vol. De afvalcontainer op het terrein is uitsluitend bestemd voor de afvoer van huishoudelijk afval. ‚Ä®Meegebracht thema-materiaal, kapot kampeermateriaal e.d. moet je zelf afvoeren. Plastic afval mag zelf gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde bakken in Bentveld of Zandvoort. Meer info hangt op de Molok.

Honden zijn niet toegestaan.

Klim niet over de hekken, tenzij er een calamiteit is. Gebruik van de vluchtdeuren is alleen bij een calamiteit toegestaan. De aangrenzende (privé-) percelen zijn niet toegankelijk vanaf het Naaldenveld.

Hak of zaag niet in de bomen, verniel geen struiken of afrastering. Het graven van kuilen is niet toegestaan. Gedurende de zomerkampen hebben de groepen corvee voor het grote sanitairgebouw. Houdt het sanitairgebouw netjes en schoon en waarschuw de kampstaf bij storingen of ongelukjes.

Groenten schoonmaken, pannen schuren of afwassen kan aan de buitenzijde van het sanitairgebouw. Elke afwas dient te worden afgesloten met het schoonmaken van de afwasplaats zodat een ander niet met jouw etensresten en vettigheid geconfronteerd wordt.

Houd rekening met de privacy van anderen, zowel op het terrein alsmede in de omgeving. Loop of speel niet op het kampterrein van een ander.

Het Naaldenveld ligt nabij woonhuizen. Voorkom geluidshinder. Tussen 23.00 en 07.00 uur mag de nachtrust niet worden verstoord. De leiding is verantwoordelijk voor de naleving hiervan, zodat iedereen van scout, kampstaf tot aangrenzende buren een rustige nacht kan hebben.

Meld een nachtspel of dropping na 23.00 uur even bij de kampwacht. Het roven van andermans groeps- en nationale vlaggen e.d. is niet toegestaan.

Matig het gebruik van alcohol en natuurlijk zijn drugs niet toegestaan. Alcohol gebruik je alleen op je eigen veld.

Roken mag alleen op je eigen kampterrein bij de kampvuurbak. Het is verboden om peuken op de grond te gooien, denk om de brandveiligheid. Het is ook niet toegestaan om te roken op de paden, bij het sportveld, op het parkeerterrein, bij 't Gemak en bij de WIFI spot.

Het niet naleven van de regels kan verwijdering van het kampterrein betekenen.

Bij het vertrek, aan het eind van het -naar wij hopen geslaagde- kamp, meldt de verantwoordelijk leid(st)er de groep af bij de kampstaf. Deze controleert het terrein e.d. en neemt afscheid van de groep.