vroeger

Oorsprong namen Bentveld & Naaldenveld

De naam Bentveld betekent van oorsprong waarschijnlijk 'veld met bent begroeid'. Bent is een volksnaam voor de grassoort pijpenstrootje. Het werd vroeger gebruikt als dakbedekking. Omstreeks het jaar 960 bezit de Sint Maarten kerk in Utrecht in 'Benetfelda' twee boerenhofsteden. Het Groot-Bentveld, gelegen tegenover de ingang van 'Het Naaldenveld', is er daar vermoedelijk één van. De naam 'Naaldenveld' geeft overduidelijk de relatie aan tussen het terrein en de grove den die nu overal staat. De den kwam oorspronkelijk hier niet voor. Ruim een eeuw geleden is de den succesvol geplant in het Naaldenveld.

Kamperen op het Naaldenveld

Het gehele Naaldenveld is ongeveer 40 ha. groot, een groot deel is vrij toegankelijk als wandelbos. Scoutcentrum het Naaldenveld is 18 ha. groot en is privéterrein van Scouting Nederland. Scouting Nederland kreeg het Naaldenveld in 1959 in eigendom. Voordat Scouting Nederland eigenaar werd kon al op het Naaldenveld gekampeerd worden. Op een oude plattegrond uit 1935 staat het Meisjesveld al genoemd. Naast het Meisjesveld was vroeger de ingang, vanaf de Zwaluwenweg. Het terrein werd beheerd door een Haarlemse verkennersgroep. De scheiding tussen de toenmalige jongens- en meisjesvereniging was in die tijd nog heel strikt. Zo mochten de meisjes wel kamperen op het Naaldenveld, maar dan wel onder het toeziend oog van de kampwacht. 

Namen van kampterreinen

Oorspronkelijk hadden alle kampeerterrein een nummer. Sinds 2004 heeft ieder terrein een eigen naam.
Sommige kampterreinnamen zijn ontstaan door een voorval in het verleden:

• Er kampeerde eens een groep die een aardige rotzooi op hun kampterrein maakte. De kampwacht omschreef hun kampterrein als de Asbak.
• Een vriendelijker voorbeeld is het kampterrein Kensington. Daar kampeerde een Engelse groep waar veel post voor kwam. De kampwacht ging getrouw de post brengen met de mededeling: "Ik ga naar Kensington".
• De Doodsmak dankt zijn naam aan het feit dat de toenmalige beheerder op een goede dag een rondje door het bos maakte en daarbij niet helemaal goed uitkeek. Hij struikelde over een partij dood hout en maakte hierna, zoals hij dat zelf omschreef, een doodsmak in een kuil die achter het hout lag.

Andere namen spreken voor zich:
• De Uitkijk voor het uitzicht over de Amsterdamse Waterleiding Duinen, een waterwingebied voor drinkwater voor Amsterdam.
• Het Ravijn voor het grootste hoogteverschil op het terrein en als zodanig een ideale plaats voor een kabelbaan.
• Berg en Dal voor het heuvelachtige kampterrein gelegen na de Heuvelrug, die de scheiding is tussen de vlakke kampterreinen vooraan gelegen en de wat meer geaccidenteerde kampterreinen achterin.
• Acht-Zee was de naam van het veld waar de keukentent stond, toen deze nog naast het grote veld stond. Deze naam was afgeleid van het veld 8c zoals het veld vroeger heette. Maar dan net even anders, de -c- is Zee geworden. In 2018 is de keukentent verplaatst naar het Prunusveld. Eind 2018 is Acht-Zee weer bij het grote veld getrokken.